Χειρουργική - Τοπογραφική Συλλογή

Subfolder uoadl:61736 421 Read counter

Title:
Χειρουργική - Τοπογραφική Συλλογή
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη συντήρηση και τον εξοπλισμό της συλλογής

Time Coverage:
1875-1876
Usher Number:
362.1
Extent:
12 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Other subject categories:
Χειρουργική Συλλογή
Τοπογραφική Συλλογή
Εργαστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Θεόδωρος Αρεταίος, καθηγητής, Χειρουργική Κλινική, Χειρουργική συλλογή, πλουτισμός, όργανα, κατάλογος, αγορά, Lüer, πληρωμές, αιτήματα, εντολές, Τελωνείο Πειραιώς, χειρουργικά όργανα, Τεργέστη, παραλαβή, Εμμανουήλ Κόκκινος, πρύτανης, Γεώργιος Μακκάς, καθηγητής, Παύλος Ιωάννου, καθηγητής, Ανατομικοχειρουργική Συλλογή, Ταμείο Οργάνων, ανατομικά παρασκευάσματα, Μασσαλία, διδασκαλία, δαπάνες

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12