Χειρουργική - Τοπογραφική Συλλογή

Υποφάκελος uoadl:61736 543 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Χειρουργική - Τοπογραφική Συλλογή
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη συντήρηση και τον εξοπλισμό της συλλογής

Χρονική κάλυψη:
1875-1876
Ταξιθετικός αριθμός:
362.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
12 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Χειρουργική Συλλογή
Τοπογραφική Συλλογή
Εργαστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Θεόδωρος Αρεταίος, καθηγητής, Χειρουργική Κλινική, Χειρουργική συλλογή, πλουτισμός, όργανα, κατάλογος, αγορά, Lüer, πληρωμές, αιτήματα, εντολές, Τελωνείο Πειραιώς, χειρουργικά όργανα, Τεργέστη, παραλαβή, Εμμανουήλ Κόκκινος, πρύτανης, Γεώργιος Μακκάς, καθηγητής, Παύλος Ιωάννου, καθηγητής, Ανατομικοχειρουργική Συλλογή, Ταμείο Οργάνων, ανατομικά παρασκευάσματα, Μασσαλία, διδασκαλία, δαπάνες
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12