Αστυκλινική - Πολυκλινική

Subfolder uoadl:61738 600 Read counter

Title:
Αστυκλινική - Πολυκλινική
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία της (δαπάνες, εξοπλισμός, προσωπικό, κλινικές κ.ά)

Time Coverage:
1876-1877
Usher Number:
303.4
Extent:
31 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Αστυκλινική
Other subject categories:
Κλινικές - Νοσοκομεία
Δαπάνες
Προσωπικό
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Δημήτριος Ορφανίδης, καθηγητής, διευθυντής, Αστυκλινική, καθημερινά έξοδα, πληρωμές, αιτήσεις, εντολές, φάρμακα, αγορές, Παρίσι, όργανα, λογαριασμός, κατάλογος, Lüer, Ιωάννης Παπαδάκης, πρύτανης, Τελωνείο Αθηνών

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31