Αστυκλινική - Πολυκλινική

Υποφάκελος uoadl:61738 628 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Αστυκλινική - Πολυκλινική
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία της (δαπάνες, εξοπλισμός, προσωπικό, κλινικές κ.ά)

Χρονική κάλυψη:
1876-1877
Ταξιθετικός αριθμός:
303.4
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
31 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστυκλινική
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Κλινικές - Νοσοκομεία
Δαπάνες
Προσωπικό
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Δημήτριος Ορφανίδης, καθηγητής, διευθυντής, Αστυκλινική, καθημερινά έξοδα, πληρωμές, αιτήσεις, εντολές, φάρμακα, αγορές, Παρίσι, όργανα, λογαριασμός, κατάλογος, Lüer, Ιωάννης Παπαδάκης, πρύτανης, Τελωνείο Αθηνών
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31