Μαιευτήριο

Subfolder uoadl:61747 596 Read counter

Title:
Μαιευτήριο
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία του (δαπάνες, εξοπλισμός, προσωπικό κ.ά)

Time Coverage:
1875-1876
Usher Number:
356.1
Extent:
2 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Μαιευτήριο
Other subject categories:
Κλινικές - Νοσοκομεία
Δαπάνες
Εξοπλισμός
Προσωπικό
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Μιλτιάδης Βενιζέλος, καθηγητής, διευθυντής, Μαιευτήριο, έκθεση, τοκετοί, πρακτική άσκηση, μαθήματα, μαθήτριες, Ιατροσυνέδριο, μαιευτικά όργανα, συλλογή, πλουτισμός

1


2