Μαιευτήριο

Υποφάκελος uoadl:61747 533 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Μαιευτήριο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία του (δαπάνες, εξοπλισμός, προσωπικό κ.ά)

Χρονική κάλυψη:
1875-1876
Ταξιθετικός αριθμός:
356.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
2 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Μαιευτήριο
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Κλινικές - Νοσοκομεία
Δαπάνες
Εξοπλισμός
Προσωπικό
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Μιλτιάδης Βενιζέλος, καθηγητής, διευθυντής, Μαιευτήριο, έκθεση, τοκετοί, πρακτική άσκηση, μαθήματα, μαθήτριες, Ιατροσυνέδριο, μαιευτικά όργανα, συλλογή, πλουτισμός
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2