Υποτροφίες

Subfolder uoadl:61756 601 Read counter

Title:
Υποτροφίες
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με αιτήσεις χορήγησης  υποτροφιών και υποτρόφους κληροδοτημάτων

Time Coverage:
1866-1867
Usher Number:
220.1
Extent:
15 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Υποτροφίες, Αριστεία
Other subject categories:
Κρατικές υποτροφίες
Υποτροφίες κληροδοτημάτων
Keywords:
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Βέλλειο κληροδότημα, υποτροφία, ανανέωση, φοιτητές, ονόματα, αιτήματα, υποτροφία, Θεόδωρος Ράκος, κληροδότημα, Θεόκλητος Βίμπος, καθηγητής, ασυνέπεια, υπότροφος, Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής, πρύτανης, Κωνσταντίνος Σιμιτσής, βοηθός, Γραφείο, φοιτητής, Νομική Σχολή

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15