Υποτροφίες

Υποφάκελος uoadl:61756 632 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Υποτροφίες
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με αιτήσεις χορήγησης  υποτροφιών και υποτρόφους κληροδοτημάτων

Χρονική κάλυψη:
1866-1867
Ταξιθετικός αριθμός:
220.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
15 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Υποτροφίες, Αριστεία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Κρατικές υποτροφίες
Υποτροφίες κληροδοτημάτων
Λέξεις-κλειδιά:
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Βέλλειο κληροδότημα, υποτροφία, ανανέωση, φοιτητές, ονόματα, αιτήματα, υποτροφία, Θεόδωρος Ράκος, κληροδότημα, Θεόκλητος Βίμπος, καθηγητής, ασυνέπεια, υπότροφος, Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής, πρύτανης, Κωνσταντίνος Σιμιτσής, βοηθός, Γραφείο, φοιτητής, Νομική Σχολή
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15