Προγράμματα διδασκαλίας και ωρολόγια

Subfolder uoadl:61757 210 Read counter

Title:
Προγράμματα διδασκαλίας και ωρολόγια
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την κατάρτιση  προγράμματος μαθημάτων και ωρολογίου προγράμματος    

Time Coverage:
1875-1876
Usher Number:
187.4
Extent:
51 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση. Εκ παραδρομής της αρχικής κατάταξης στον υποφάκελο περιλαμβάνεται 1 έντυπο του έτους 1908.
Main subject category:
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Other subject categories:
Ωρολόγια προγράμματα
Keywords:
Αναγραφή, Ακαδημαϊκές Αρχές, Εθνικό Πανεπιστήμιο, επιστημονικές ευλλογές, παραρτήματα, χειμερινό εξάμηνο, πρόγραμμα, έντυπο, Σουλήνειο Ιστορικό Διαγώνισμα, Θεσσαλία, κρίση, έκθεση, Σπυρίδων Λάμπρος, εισηγητής, έντυπο, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, θερινό εξάμηνο, πρόγραμμα, έγκριση, Εμμανουήλ Κόκκινος, πρύτανης, αιτήματα, κοσμήτορες, Σχολές, προγράμματα, σύνταξη

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51