Προγράμματα διδασκαλίας και ωρολόγια

Υποφάκελος uoadl:61757 197 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Προγράμματα διδασκαλίας και ωρολόγια
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την κατάρτιση  προγράμματος μαθημάτων και ωρολογίου προγράμματος    

Χρονική κάλυψη:
1875-1876
Ταξιθετικός αριθμός:
187.4
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
51 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση. Εκ παραδρομής της αρχικής κατάταξης στον υποφάκελο περιλαμβάνεται 1 έντυπο του έτους 1908.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ωρολόγια προγράμματα
Λέξεις-κλειδιά:
Αναγραφή, Ακαδημαϊκές Αρχές, Εθνικό Πανεπιστήμιο, επιστημονικές ευλλογές, παραρτήματα, χειμερινό εξάμηνο, πρόγραμμα, έντυπο, Σουλήνειο Ιστορικό Διαγώνισμα, Θεσσαλία, κρίση, έκθεση, Σπυρίδων Λάμπρος, εισηγητής, έντυπο, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, θερινό εξάμηνο, πρόγραμμα, έγκριση, Εμμανουήλ Κόκκινος, πρύτανης, αιτήματα, κοσμήτορες, Σχολές, προγράμματα, σύνταξη
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51