Δημοτικό Νοσοκομείο και Κλινικές

Subfolder uoadl:61770 758 Read counter

Title:
Δημοτικό Νοσοκομείο και Κλινικές
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία των κλινικών

Time Coverage:
1876-1877
Usher Number:
361.2
Extent:
30 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση. Περιλαμβάνεται στον υποφάκελο 1 έγγραφο στα Γαλλικά.
Main subject category:
Δημοτικό Νοσοκομείο
Other subject categories:
Κλινικές - Νοσοκομεία
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Άγγελος Ευθυμίου, έμπορος, κλινοσκεπάσματα, αποστολή, Τελωνείο Αθηνών, Δημοτικό Νοσοκομείο, Πολιτικό Νοσοκομείο, Εμμανουήλ Κόκκινος, αντιπρύτανης, Σύρος, Σμύρνη, Μασσαλία, φάρμακα, παραλαβή, E. Hartnack, A. Prazmowski, Παρίσι, όργανα, αγορά, Μιχαήλ Χατζημιχάλης, καθηγητής, μικροσκόπια, φυλλάδιο, έντυπο, Κωνσταντίνος Δηλιγιάννης, καθηγητής, Παθολογική Ανατομία, Παθολογικό Ταμείο, πληρωμές, αιτήματα, εντολές

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30