Δημοτικό Νοσοκομείο και Κλινικές

Υποφάκελος uoadl:61770 773 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Δημοτικό Νοσοκομείο και Κλινικές
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία των κλινικών

Χρονική κάλυψη:
1876-1877
Ταξιθετικός αριθμός:
361.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
30 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση. Περιλαμβάνεται στον υποφάκελο 1 έγγραφο στα Γαλλικά.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δημοτικό Νοσοκομείο
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Κλινικές - Νοσοκομεία
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Άγγελος Ευθυμίου, έμπορος, κλινοσκεπάσματα, αποστολή, Τελωνείο Αθηνών, Δημοτικό Νοσοκομείο, Πολιτικό Νοσοκομείο, Εμμανουήλ Κόκκινος, αντιπρύτανης, Σύρος, Σμύρνη, Μασσαλία, φάρμακα, παραλαβή, E. Hartnack, A. Prazmowski, Παρίσι, όργανα, αγορά, Μιχαήλ Χατζημιχάλης, καθηγητής, μικροσκόπια, φυλλάδιο, έντυπο, Κωνσταντίνος Δηλιγιάννης, καθηγητής, Παθολογική Ανατομία, Παθολογικό Ταμείο, πληρωμές, αιτήματα, εντολές
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30