Βοτανικό Μουσείο

Subfolder uoadl:61772 626 Read counter

Title:
Βοτανικό Μουσείο
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του

Time Coverage:
1866-1867
Usher Number:
405.2
Extent:
4 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Botany
Other subject categories:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής, πρύτανης, Θεόδωρος Ορφανίδης, καθηγητής, Βοτανική, quincaillerie, υλικά, έξοδα, μάθημα, αίτημα, πληρωμή

1


2


3


4