Βοτανικό Μουσείο

Υποφάκελος uoadl:61772 638 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Βοτανικό Μουσείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του

Χρονική κάλυψη:
1866-1867
Ταξιθετικός αριθμός:
405.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
4 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βοτανική
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής, πρύτανης, Θεόδωρος Ορφανίδης, καθηγητής, Βοτανική, quincaillerie, υλικά, έξοδα, μάθημα, αίτημα, πληρωμή
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4