Προγράμματα διδασκαλίας και ωρολόγια

Subfolder uoadl:61778 518 Read counter

Title:
Προγράμματα διδασκαλίας και ωρολόγια
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την κατάρτιση  προγράμματος μαθημάτων και ωρολογίου προγράμματος  

Time Coverage:
1876-1877
Usher Number:
187.4
Extent:
9 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Other subject categories:
Ωρολόγια προγράμματα
Keywords:
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, μαθήματα, πρόγραμμα, χειμερινό εξάμηνο, έγκριση, Εμμανουήλ Κόκκινος, αντιπρύτανης, εαρινό εξάμηνο, έγκριση, Σχολές, καθηγητές, προγράμματα, σύνταξη, Ακαδημαϊκή Σύγκλητος, έλεγχος

1


2


3


4


5


6


7


8


9