Προγράμματα διδασκαλίας και ωρολόγια

Υποφάκελος uoadl:61778 497 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Προγράμματα διδασκαλίας και ωρολόγια
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την κατάρτιση  προγράμματος μαθημάτων και ωρολογίου προγράμματος  

Χρονική κάλυψη:
1876-1877
Ταξιθετικός αριθμός:
187.4
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
9 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ωρολόγια προγράμματα
Λέξεις-κλειδιά:
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, μαθήματα, πρόγραμμα, χειμερινό εξάμηνο, έγκριση, Εμμανουήλ Κόκκινος, αντιπρύτανης, εαρινό εξάμηνο, έγκριση, Σχολές, καθηγητές, προγράμματα, σύνταξη, Ακαδημαϊκή Σύγκλητος, έλεγχος
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9