Κληροδοτήματα - Κλήρου - Δωρεές

Subfolder uoadl:61785 492 Read counter

Title:
Κληροδοτήματα - Κλήρου - Δωρεές
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με κληροδοτήματα, δωρεές και προσφορές

Time Coverage:
1876-1877
Usher Number:
218.2
Extent:
81 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Other subject categories:
Κατάλογος, Αοίδιμοι Καθηγητές, Ευεργέτες, Δωρητές
Keywords:
Henry Charles Barlow, βιβλία, δωρεά, κληροδότημα, Λονδίνο, Ιωάννης Βαλέττας, διαθήκη, ελλείψεις, συγγράμματα, κατάλογος, παράδοση, παραλαβή, Μιχαήλ Δέφνερ, υφηγητής, βιβλιοφύλακας, Εθνική Βιβλιοθήκη, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, διδασκαλία, όργανα, Νικόλαος Κρίτζκης, κληροδότημα, Χριστοφής Οικονόμου, κληροδότημα, Αίνος, Θεοδόσιος Ιωαννίδης, κληροδότημα, Σμύρνη, Διονύσιος, αρχιεπίσκοπος, Μονεμβασία, Σπάρτη, κληροδότημα, Εμμανουήλ Κόκκινος, αντιπρύτανης

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81