Κληροδοτήματα - Κλήρου - Δωρεές

Υποφάκελος uoadl:61785 502 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Κληροδοτήματα - Κλήρου - Δωρεές
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με κληροδοτήματα, δωρεές και προσφορές

Χρονική κάλυψη:
1876-1877
Ταξιθετικός αριθμός:
218.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
81 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Κατάλογος, Αοίδιμοι Καθηγητές, Ευεργέτες, Δωρητές
Λέξεις-κλειδιά:
Henry Charles Barlow, βιβλία, δωρεά, κληροδότημα, Λονδίνο, Ιωάννης Βαλέττας, διαθήκη, ελλείψεις, συγγράμματα, κατάλογος, παράδοση, παραλαβή, Μιχαήλ Δέφνερ, υφηγητής, βιβλιοφύλακας, Εθνική Βιβλιοθήκη, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, διδασκαλία, όργανα, Νικόλαος Κρίτζκης, κληροδότημα, Χριστοφής Οικονόμου, κληροδότημα, Αίνος, Θεοδόσιος Ιωαννίδης, κληροδότημα, Σμύρνη, Διονύσιος, αρχιεπίσκοπος, Μονεμβασία, Σπάρτη, κληροδότημα, Εμμανουήλ Κόκκινος, αντιπρύτανης
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81