Χημείο – Πλουτισμός Χημείου – Αγορά σκευών και υλών για διδασκαλία

Subfolder uoadl:61790 793 Read counter

Title:
Χημείο – Πλουτισμός Χημείου – Αγορά σκευών και υλών για διδασκαλία
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του

Time Coverage:
1866-1867
Usher Number:
408.4
Extent:
23 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση. Περιλαμβάνεται στον υποφάκελο και ένα έγγραφο στα Ιταλικά.
Main subject category:
Χημείο
Other subject categories:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Εργαστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Αναστάσιος Χρηστομάνος, καθηγητής, διεύθυνση, Χημείο, Τελεωνείο Αθηνών, τέλη, χημικά όργανα, χημικές ουσίες, Βιέννη, Τεργέστη, Πειραματική Χημεία, έξοδα, φωτισμός, φωτιστικό αέριο, Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής, πρύτανης, σκεύη, εκποίηση, Ξαυέριος Λάνδερερ, Φαρμακευτική Χημεία, Επιτροπή Λαυρίου, Λαύριο, Σκουριές, Βουγιούκας, μεταλλείο, δανεισμός, εργαλεία, επιστροφή, αποζημίωση, Ιωάννης Ιωάννου, κατάλογος οργάνων, Μιλτιάδης Βενιζέλος, αντιπρύτανης

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23