Χημείο – Πλουτισμός Χημείου – Αγορά σκευών και υλών για διδασκαλία

Υποφάκελος uoadl:61790 805 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Χημείο – Πλουτισμός Χημείου – Αγορά σκευών και υλών για διδασκαλία
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του

Χρονική κάλυψη:
1866-1867
Ταξιθετικός αριθμός:
408.4
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
23 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση. Περιλαμβάνεται στον υποφάκελο και ένα έγγραφο στα Ιταλικά.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Χημείο
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Εργαστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Αναστάσιος Χρηστομάνος, καθηγητής, διεύθυνση, Χημείο, Τελεωνείο Αθηνών, τέλη, χημικά όργανα, χημικές ουσίες, Βιέννη, Τεργέστη, Πειραματική Χημεία, έξοδα, φωτισμός, φωτιστικό αέριο, Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής, πρύτανης, σκεύη, εκποίηση, Ξαυέριος Λάνδερερ, Φαρμακευτική Χημεία, Επιτροπή Λαυρίου, Λαύριο, Σκουριές, Βουγιούκας, μεταλλείο, δανεισμός, εργαλεία, επιστροφή, αποζημίωση, Ιωάννης Ιωάννου, κατάλογος οργάνων, Μιλτιάδης Βενιζέλος, αντιπρύτανης
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23