Αστυκλινική – Πολυκλινική

Subfolder uoadl:61793 645 Read counter

Title:
Αστυκλινική – Πολυκλινική
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία της (δαπάνες, εξοπλισμός, προσωπικό, κλινικές κ.ά)

Time Coverage:
1866-1867
Usher Number:
303.1
Extent:
23 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Αστυκλινική
Other subject categories:
Κλινικές - Νοσοκομεία
Δαπάνες
Προσωπικό
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Αστυκλινική, φαρμακείο, δαπάνες, φάρμακα, φωτισμός, θέρμανση, Δημήτριος Ορφανίδης, καθηγητής, διευθυντής, Ιωάννης Νικολαΐδης, λογιστής, Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής, πρύτανης, Τελωνείο Αθηνών, έκθεση εργασιών, ασθενείς, φοιτητές, ασκούμενοι, συνθήκες

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23