Αστυκλινική – Πολυκλινική

Υποφάκελος uoadl:61793 664 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Αστυκλινική – Πολυκλινική
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία της (δαπάνες, εξοπλισμός, προσωπικό, κλινικές κ.ά)

Χρονική κάλυψη:
1866-1867
Ταξιθετικός αριθμός:
303.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
23 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστυκλινική
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Κλινικές - Νοσοκομεία
Δαπάνες
Προσωπικό
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Αστυκλινική, φαρμακείο, δαπάνες, φάρμακα, φωτισμός, θέρμανση, Δημήτριος Ορφανίδης, καθηγητής, διευθυντής, Ιωάννης Νικολαΐδης, λογιστής, Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής, πρύτανης, Τελωνείο Αθηνών, έκθεση εργασιών, ασθενείς, φοιτητές, ασκούμενοι, συνθήκες
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23