Διάφορα (Εισερχόμενα - Εξερχόμενα)

Subfolder uoadl:61798 396 Read counter

Title:
Διάφορα (Εισερχόμενα - Εξερχόμενα)
Scope content:

Έγγραφα διαφόρων θεμάτων μη εντασσόμενα στην αλληλογραφία και άλλες κατηγορίες

Time Coverage:
1876-1877
Usher Number:
48.2
Extent:
6 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Αρχική κωδικοποίηση
Main subject category:
Αλληλογραφία
Other subject categories:
Επιστολές
Ανακοινώσεις
Σχολές
Keywords:
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, διορισμός, Θεόδωρος Δηλιγιάννης, υπουργός, Ανδρέας Νοταράς, υπουργός, Αθανάσιος (Θάνος) Κανακάρης, υπουργός

1


2


3


4


5


6