Διάφορα (Εισερχόμενα - Εξερχόμενα)

Υποφάκελος uoadl:61798 418 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Διάφορα (Εισερχόμενα - Εξερχόμενα)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα διαφόρων θεμάτων μη εντασσόμενα στην αλληλογραφία και άλλες κατηγορίες

Χρονική κάλυψη:
1876-1877
Ταξιθετικός αριθμός:
48.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
6 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αλληλογραφία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Επιστολές
Ανακοινώσεις
Σχολές
Λέξεις-κλειδιά:
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, διορισμός, Θεόδωρος Δηλιγιάννης, υπουργός, Ανδρέας Νοταράς, υπουργός, Αθανάσιος (Θάνος) Κανακάρης, υπουργός
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6