Φαρμακολογική Σχολή – Φαρμακευτικό Φροντιστήριο

Subfolder uoadl:61804 600 Read counter

Title:
Φαρμακολογική Σχολή – Φαρμακευτικό Φροντιστήριο
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία τους

Time Coverage:
1866-1867
Usher Number:
305.4
Extent:
36 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Pharmacy
Other subject categories:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Φροντιστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Θεόδωρος Αφεντούλης, καθηγητής, Φαρμακολογία και Φαρμακευτική, αγορά, φάρμακα, Στουτχάρδη (Στουτγκάρδη), δαπάνες, αίτημα, πληρωμή, προϋπολογισμός, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Τελωνείο Αθηνών, Τεργέστη, Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής, πρύτανης, Φαρμακολογικό Ταμείο, κατάλογος φαρμάκων, Φαρμακολογικό Μουσείο, Ξαυέριος Λάνδερερ, καθηγητής, Φαρμακευτική Χημεία και Συνταγολογία, έξοδα, σκεύη, φθορές, παραχώρηση

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36