Φαρμακολογική Σχολή – Φαρμακευτικό Φροντιστήριο

Υποφάκελος uoadl:61804 591 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Φαρμακολογική Σχολή – Φαρμακευτικό Φροντιστήριο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία τους

Χρονική κάλυψη:
1866-1867
Ταξιθετικός αριθμός:
305.4
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
36 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φαρμακευτική
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Φροντιστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Θεόδωρος Αφεντούλης, καθηγητής, Φαρμακολογία και Φαρμακευτική, αγορά, φάρμακα, Στουτχάρδη (Στουτγκάρδη), δαπάνες, αίτημα, πληρωμή, προϋπολογισμός, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Τελωνείο Αθηνών, Τεργέστη, Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής, πρύτανης, Φαρμακολογικό Ταμείο, κατάλογος φαρμάκων, Φαρμακολογικό Μουσείο, Ξαυέριος Λάνδερερ, καθηγητής, Φαρμακευτική Χημεία και Συνταγολογία, έξοδα, σκεύη, φθορές, παραχώρηση
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36