Σχολές

Subfolder uoadl:61814 318 Read counter

Title:
Σχολές
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία των Σχολών (προγράμματα μαθημάτων, εξετάσεις, διδασκαλία κ.ά.)

Time Coverage:
1876-1877
Usher Number:
48.4
Extent:
104 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Αρχική κωδικοποίηση. Περιλαμβάνεται στον υποφάκελο 1 έγγραφο στα Γαλλικά.
Main subject category:
Σχολές
Other subject categories:
Αιτήσεις – Αναφορές
Keywords:
Εμμανουήλ Κόκκινος, αντιπρύτανης, Δημήτριος Σεμιτέλος, κοσμήτωρ, Φιλοσοφική Σχολή, Ηρακλής Μητσόπουλος, καθηγητής, Φυσική Ιστορία, Καραβασαράς, κρατήρας, θάλασσα, πυθμένας, αλλοιώσεις, εκθέσεις, Ανδρέας Αναγνωστάκης, κοσμήτωρ, Ιατρική Σχολή, Δημήτριος Κόνσολας, υφηγητής, αίτημα, καθηγεσία, Μαιευτική, Μαιευτική Σχολή, νομοσχέδιο, έκθεση, Αναστάσιος Χρηστομάνος, Θεόδωρος Ορφανίδης, καθηγητές, σταφύλια, ποικιλίες, Αττική, οξύτητα, Ιατρική Σχολή, διαίρεση, εξεταστικά τμήματα, αύξηση, καθηγητές, έκθεση, σύσταση, Σχολές, Προακαδημαϊκή Σχολή, Πολιτικές επιστήμες, Κωνσταντίνος Κόντος, κοσμήτωρ, Φιλοσοφική Σχολή, Κωνσταντίνος Κοντογόνης, κοσμήτωρ, Θεολογική Σχολή, Ακαδημαϊκή Σύγκλητος, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, σπουδές, κανονισμός, μεταρρύθμιση, Henry Pitman, Λονδίνο, Βασιλική Ιατρική Σχολή, Ιατρική, Χειρουργική

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104