Σχολές

Υποφάκελος uoadl:61814 348 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Σχολές
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία των Σχολών (προγράμματα μαθημάτων, εξετάσεις, διδασκαλία κ.ά.)

Χρονική κάλυψη:
1876-1877
Ταξιθετικός αριθμός:
48.4
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
104 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση. Περιλαμβάνεται στον υποφάκελο 1 έγγραφο στα Γαλλικά.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Σχολές
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Αιτήσεις – Αναφορές
Λέξεις-κλειδιά:
Εμμανουήλ Κόκκινος, αντιπρύτανης, Δημήτριος Σεμιτέλος, κοσμήτωρ, Φιλοσοφική Σχολή, Ηρακλής Μητσόπουλος, καθηγητής, Φυσική Ιστορία, Καραβασαράς, κρατήρας, θάλασσα, πυθμένας, αλλοιώσεις, εκθέσεις, Ανδρέας Αναγνωστάκης, κοσμήτωρ, Ιατρική Σχολή, Δημήτριος Κόνσολας, υφηγητής, αίτημα, καθηγεσία, Μαιευτική, Μαιευτική Σχολή, νομοσχέδιο, έκθεση, Αναστάσιος Χρηστομάνος, Θεόδωρος Ορφανίδης, καθηγητές, σταφύλια, ποικιλίες, Αττική, οξύτητα, Ιατρική Σχολή, διαίρεση, εξεταστικά τμήματα, αύξηση, καθηγητές, έκθεση, σύσταση, Σχολές, Προακαδημαϊκή Σχολή, Πολιτικές επιστήμες, Κωνσταντίνος Κόντος, κοσμήτωρ, Φιλοσοφική Σχολή, Κωνσταντίνος Κοντογόνης, κοσμήτωρ, Θεολογική Σχολή, Ακαδημαϊκή Σύγκλητος, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, σπουδές, κανονισμός, μεταρρύθμιση, Henry Pitman, Λονδίνο, Βασιλική Ιατρική Σχολή, Ιατρική, Χειρουργική
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104