Επιστημονικές Συλλογές

Subfolder uoadl:61816 253 Read counter

Title:
Επιστημονικές Συλλογές
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον πλουτισμό των συλλογών (προμήθεια υλικού, δωρεές, έξοδα, επισκευές κ.ά.)

Time Coverage:
1876-1877
Usher Number:
48.4
Extent:
11 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Αρχική κωδικοποίηση
Main subject category:
Συλλογές
Other subject categories:
Δωρεές
Προμήθειες
Αιτήσεις – Αναφορές
Keywords:
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, μουσεία, συλλογές, αντικείμενα, απογραφή, Εμμανουήλ Κόκκινος, αντιπρύτανης, εξαρτήματα, εκθέσεις, εργασίες, λογοδοσία, σύνταξη, Ιωάννης Παπαδάκης, πρύτανης, Αναστάσιος Χρηστομάνος, καθηγητής, διευθυντής, Χημείο, Βοτανικό Μουσείο, Θεόδωρος Ορφανίδης, καθηγητής, Βοτανική, διδασκαλία, έξοδα, αίτημα, εντολή, πληρωμή

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11