Επιστημονικές Συλλογές

Υποφάκελος uoadl:61816 300 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Επιστημονικές Συλλογές
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον πλουτισμό των συλλογών (προμήθεια υλικού, δωρεές, έξοδα, επισκευές κ.ά.)

Χρονική κάλυψη:
1876-1877
Ταξιθετικός αριθμός:
48.4
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
11 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Συλλογές
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Δωρεές
Προμήθειες
Αιτήσεις – Αναφορές
Λέξεις-κλειδιά:
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, μουσεία, συλλογές, αντικείμενα, απογραφή, Εμμανουήλ Κόκκινος, αντιπρύτανης, εξαρτήματα, εκθέσεις, εργασίες, λογοδοσία, σύνταξη, Ιωάννης Παπαδάκης, πρύτανης, Αναστάσιος Χρηστομάνος, καθηγητής, διευθυντής, Χημείο, Βοτανικό Μουσείο, Θεόδωρος Ορφανίδης, καθηγητής, Βοτανική, διδασκαλία, έξοδα, αίτημα, εντολή, πληρωμή
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11