Παραρτήματα

Subfolder uoadl:61817 280 Read counter

Title:
Παραρτήματα
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό (προμήθεια υλικού κ.ά.) και τη λειτουργία τους    

Time Coverage:
1876-1877
Usher Number:
48.4
Extent:
12 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Αρχική κωδικοποίηση. Περιλαμβάνεται στον υποφάκελο 1 έγγραφο στα Ιταλικά
Main subject category:
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Other subject categories:
Προμήθειες
Αιτήσεις – Αναφορές
Keywords:
Ανδρέας Αναγνωστάκης, καθηγητής, διευθυντής, Οφθαλμιατρείο, αναφορά, ασθενείς, περιστατικά, εγχειρίσεις, Εμμανουήλ Κόκκινος, αντιπρύτανης, Μαιευτηρίο, Ιούλιος Σμιτ, διευθυντής, Αστεροσκοπείο, έκθεση, εργασίες, βιβλιοθήκη, πλουτισμός, πληρωμές, αιτήματα, εντολές, Giuseppe la Barbera
The digital material of the item is not available.