Παραρτήματα

Υποφάκελος uoadl:61817 247 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Παραρτήματα
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό (προμήθεια υλικού κ.ά.) και τη λειτουργία τους    

Χρονική κάλυψη:
1876-1877
Ταξιθετικός αριθμός:
48.4
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
12 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση. Περιλαμβάνεται στον υποφάκελο 1 έγγραφο στα Ιταλικά
Κύρια θεματική κατηγορία:
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Προμήθειες
Αιτήσεις – Αναφορές
Λέξεις-κλειδιά:
Ανδρέας Αναγνωστάκης, καθηγητής, διευθυντής, Οφθαλμιατρείο, αναφορά, ασθενείς, περιστατικά, εγχειρίσεις, Εμμανουήλ Κόκκινος, αντιπρύτανης, Μαιευτηρίο, Ιούλιος Σμιτ, διευθυντής, Αστεροσκοπείο, έκθεση, εργασίες, βιβλιοθήκη, πλουτισμός, πληρωμές, αιτήματα, εντολές, Giuseppe la Barbera
Μόνιμη διεύθυνση:
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.