Δημοτικό Νοσοκομείο και Κλινικές

Subfolder uoadl:61828 735 Read counter

Title:
Δημοτικό Νοσοκομείο και Κλινικές
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία των κλινικών

Time Coverage:
1866-1867
Usher Number:
361.1
Extent:
23 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Δημοτικό Νοσοκομείο
Other subject categories:
Κλινικές - Νοσοκομεία
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Μιλτιάδης Βενιζέλος, αντιπρύτανης, Δημοτικό Νοσοκομείο, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, αγορά, χειρουργικά εργαλεία, δαπάνες, αίτημα, πίστωση, Ιωάννης Ολύμπιος, Θεόδωρος Αρεταίος, καθηγητές, Χειρουργική, Σίμων Σίνας, δωρεά, χειρουργικά όργανα, κατάλογος, Αστυκλινική, Δημήτριος Ορφανίδης, καθηγητής, διευθυντής, Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής, πρύτανης, Γεωργαντάς, ιατρός, Ιωάννης Βούρος, ιατρός

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23