Δημοτικό Νοσοκομείο και Κλινικές

Υποφάκελος uoadl:61828 738 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Δημοτικό Νοσοκομείο και Κλινικές
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία των κλινικών

Χρονική κάλυψη:
1866-1867
Ταξιθετικός αριθμός:
361.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
23 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δημοτικό Νοσοκομείο
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Κλινικές - Νοσοκομεία
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Μιλτιάδης Βενιζέλος, αντιπρύτανης, Δημοτικό Νοσοκομείο, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, αγορά, χειρουργικά εργαλεία, δαπάνες, αίτημα, πίστωση, Ιωάννης Ολύμπιος, Θεόδωρος Αρεταίος, καθηγητές, Χειρουργική, Σίμων Σίνας, δωρεά, χειρουργικά όργανα, κατάλογος, Αστυκλινική, Δημήτριος Ορφανίδης, καθηγητής, διευθυντής, Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής, πρύτανης, Γεωργαντάς, ιατρός, Ιωάννης Βούρος, ιατρός
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23