Προγράμματα διδασκαλίας και ωρολόγια

Subfolder uoadl:61831 577 Read counter

Title:
Προγράμματα διδασκαλίας και ωρολόγια
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την κατάρτιση  προγράμματος μαθημάτων και ωρολογίου προγράμματος    

Time Coverage:
1866-1867
Usher Number:
187.2
Extent:
18 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Other subject categories:
Ωρολόγια προγράμματα
Keywords:
Ιατρική Σχολή, πρόγραμμα μαθημάτων, μαθήματα, καθηγητές, θερινό εξάμηνο, Φιλοσοφική Σχολή, Νομική Σχολή, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, έγκριση, Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής, πρύτανης, χειμερινό εξάμηνο, ώρες διδασκαλίας, παραδόσεις, τακτικοί καθηγητές, Σχολές, κοσμήτορες

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18