Προγράμματα διδασκαλίας και ωρολόγια

Υποφάκελος uoadl:61831 590 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Προγράμματα διδασκαλίας και ωρολόγια
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την κατάρτιση  προγράμματος μαθημάτων και ωρολογίου προγράμματος    

Χρονική κάλυψη:
1866-1867
Ταξιθετικός αριθμός:
187.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
18 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ωρολόγια προγράμματα
Λέξεις-κλειδιά:
Ιατρική Σχολή, πρόγραμμα μαθημάτων, μαθήματα, καθηγητές, θερινό εξάμηνο, Φιλοσοφική Σχολή, Νομική Σχολή, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, έγκριση, Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής, πρύτανης, χειμερινό εξάμηνο, ώρες διδασκαλίας, παραδόσεις, τακτικοί καθηγητές, Σχολές, κοσμήτορες
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18