Κληροδοτήματα – Κλήρου – Δωρεές

Subfolder uoadl:61833 606 Read counter

Title:
Κληροδοτήματα – Κλήρου – Δωρεές
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με κληροδοτήματα, δωρεές και προσφορές

Time Coverage:
1866-1867
Usher Number:
217.3
Extent:
39 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση. Περιλαμβάνονται στον υποφάκελο 1 έγγραφο στα Γαλλικά και 1 έγγραφο στα Γερμανικά.
Main subject category:
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Other subject categories:
Κατάλογος, Αοίδιμοι Καθηγητές, Ευεργέτες, Δωρητές
Keywords:
Ιωάννης Πέτροβιτς, κληροδότημα, Εθνική Τράπεζα, μετοχές, Βιέννη, Γενικό Προξενείο, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής, πρύτανης, Υπουργείο Εξωτερικών, δικαστήριο, όροι, Μιλτιάδης Βενιζέλος, αντιπρύτανης, Πρωτοδικείο, Κοσμάς Κοκκίδης, κληροδότημα, Ανανίας Βατοπεδινός, αρχιμανδρίτης, Εμμανουήλ Σταμολίδης, ιερέας, Εύβοια, κληροδότημα

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39