Κληροδοτήματα – Κλήρου – Δωρεές

Υποφάκελος uoadl:61833 572 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Κληροδοτήματα – Κλήρου – Δωρεές
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με κληροδοτήματα, δωρεές και προσφορές

Χρονική κάλυψη:
1866-1867
Ταξιθετικός αριθμός:
217.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
39 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση. Περιλαμβάνονται στον υποφάκελο 1 έγγραφο στα Γαλλικά και 1 έγγραφο στα Γερμανικά.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Κατάλογος, Αοίδιμοι Καθηγητές, Ευεργέτες, Δωρητές
Λέξεις-κλειδιά:
Ιωάννης Πέτροβιτς, κληροδότημα, Εθνική Τράπεζα, μετοχές, Βιέννη, Γενικό Προξενείο, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής, πρύτανης, Υπουργείο Εξωτερικών, δικαστήριο, όροι, Μιλτιάδης Βενιζέλος, αντιπρύτανης, Πρωτοδικείο, Κοσμάς Κοκκίδης, κληροδότημα, Ανανίας Βατοπεδινός, αρχιμανδρίτης, Εμμανουήλ Σταμολίδης, ιερέας, Εύβοια, κληροδότημα
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39