Αλληλογραφία

Subfolder uoadl:61836 514 Read counter

Title:
Αλληλογραφία
Scope content:

Έγγραφα αλληλογραφίας με Υπουργεία και άλλους φορείς

Time Coverage:
1866-1867
Usher Number:
31.1
Extent:
32 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Αρχική κωδικοποίηση. Εκ παραδρομής της αρχικής κατάταξης στον υποφάκελο περιλαμβάνεται 1 έγγραφο του ακαδημαϊκού έτους 1863-1864.
Main subject category:
Αλληλογραφία
Other subject categories:
Επιστολές
Ανακοινώσεις
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως
Σχολές
Keywords:
Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής, πρύτανης, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Υπουργείο Στρατιωτικών, Στρατιωτική Σχολή, κανονισμός, Κυδωνίες, Ελληνικό Υποπροξενείο, Ελληνική Σχολή, δάσκαλοι, μαθήματα, πόροι, βιβλιοθήκη, πρόγραμμα μαθημάτων, Στρατοδικείο, διαγωνισμός, πρόσληψη, γραφείς, Μιλτιάδης Βενιζέλος, αντιπρύτανης, Βάρνα, εφορία, σχολεία, παρθεναγωγείο, αίτημα, δασκάλες, σύσταση, Τελωνείο Αθηνών, χάρτης, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Ιωάννης Βουτσινάς, Οδησσός, ποιητικός διαγωνισμός, Κεντρική Επιτροπή Κρητών, Κρήτη, οικογένειες, πρόσφυγες, μετοχές, μερίσματα, Γκίκας Δοκός, γραμματέας, Ιούλιος Σμίτ, διεθυντής, Αστεροσκοπείο, εργασίες

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34