Αλληλογραφία

Υποφάκελος uoadl:61836 528 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Αλληλογραφία
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα αλληλογραφίας με Υπουργεία και άλλους φορείς

Χρονική κάλυψη:
1866-1867
Ταξιθετικός αριθμός:
31.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
32 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση. Εκ παραδρομής της αρχικής κατάταξης στον υποφάκελο περιλαμβάνεται 1 έγγραφο του ακαδημαϊκού έτους 1863-1864.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αλληλογραφία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Επιστολές
Ανακοινώσεις
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως
Σχολές
Λέξεις-κλειδιά:
Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής, πρύτανης, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Υπουργείο Στρατιωτικών, Στρατιωτική Σχολή, κανονισμός, Κυδωνίες, Ελληνικό Υποπροξενείο, Ελληνική Σχολή, δάσκαλοι, μαθήματα, πόροι, βιβλιοθήκη, πρόγραμμα μαθημάτων, Στρατοδικείο, διαγωνισμός, πρόσληψη, γραφείς, Μιλτιάδης Βενιζέλος, αντιπρύτανης, Βάρνα, εφορία, σχολεία, παρθεναγωγείο, αίτημα, δασκάλες, σύσταση, Τελωνείο Αθηνών, χάρτης, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Ιωάννης Βουτσινάς, Οδησσός, ποιητικός διαγωνισμός, Κεντρική Επιτροπή Κρητών, Κρήτη, οικογένειες, πρόσφυγες, μετοχές, μερίσματα, Γκίκας Δοκός, γραμματέας, Ιούλιος Σμίτ, διεθυντής, Αστεροσκοπείο, εργασίες
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34