Διάφορα (Εισερχόμενα – Εξερχόμενα)

Subfolder uoadl:61837 362 Read counter

Title:
Διάφορα (Εισερχόμενα – Εξερχόμενα)
Scope content:

Έγγραφα διαφόρων θεμάτων μη εντασσόμενα στην αλληλογραφία και άλλες κατηγορίες

Time Coverage:
1866-1867
Usher Number:
31.2
Extent:
36 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Αρχική κωδικοποίηση. Περιλαμβάνονται στον υποφάκελο 3 έγγραφα στα Γαλλικά.
Main subject category:
Αλληλογραφία
Other subject categories:
Επιστολές
Ανακοινώσεις
Σχολές
Keywords:
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, αίτημα, εγκύκλιος, καθηγητές, Πανεπιστήμιο, στοιχεία, σύσταση της Κυβέρνησης, Κυβέρνηση, Υπουργοί, Υπουργείο Οικονομικών, παραβίαση, νόμος, χαρτόσημο, πιστοποιητικά, εξετάσεις, φοιτητές, Υπουργείο Στρατιωτικών, διαγωνισμός, στρατός, δόκιμοι ιατροί, δόκιμοι φαρμακοποιοί, Ιατρική Σχολή, διδάκτορες, φαρμακοποιοί, πτυχίο, αίτηση, προϋποθέσεις, Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής, πρύτανης, Σμιθσώνιον Ίδρυμα (Smithsonian Institution), Ουάσινγκτον, Ελληνική γλώσσα, συνδρομή, σύλλογος, Παρίσι, Θεολογική Σχολή, Ελληνικό Προξενείο, Αλγέρι, Ιωάννης Ζυγομαλάς, θάνατος, σεισμογράφος, Αστεροσκοπείο, Léon-Albert Cochard

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36