Διάφορα (Εισερχόμενα – Εξερχόμενα)

Υποφάκελος uoadl:61837 350 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Διάφορα (Εισερχόμενα – Εξερχόμενα)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα διαφόρων θεμάτων μη εντασσόμενα στην αλληλογραφία και άλλες κατηγορίες

Χρονική κάλυψη:
1866-1867
Ταξιθετικός αριθμός:
31.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
36 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση. Περιλαμβάνονται στον υποφάκελο 3 έγγραφα στα Γαλλικά.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αλληλογραφία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Επιστολές
Ανακοινώσεις
Σχολές
Λέξεις-κλειδιά:
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, αίτημα, εγκύκλιος, καθηγητές, Πανεπιστήμιο, στοιχεία, σύσταση της Κυβέρνησης, Κυβέρνηση, Υπουργοί, Υπουργείο Οικονομικών, παραβίαση, νόμος, χαρτόσημο, πιστοποιητικά, εξετάσεις, φοιτητές, Υπουργείο Στρατιωτικών, διαγωνισμός, στρατός, δόκιμοι ιατροί, δόκιμοι φαρμακοποιοί, Ιατρική Σχολή, διδάκτορες, φαρμακοποιοί, πτυχίο, αίτηση, προϋποθέσεις, Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής, πρύτανης, Σμιθσώνιον Ίδρυμα (Smithsonian Institution), Ουάσινγκτον, Ελληνική γλώσσα, συνδρομή, σύλλογος, Παρίσι, Θεολογική Σχολή, Ελληνικό Προξενείο, Αλγέρι, Ιωάννης Ζυγομαλάς, θάνατος, σεισμογράφος, Αστεροσκοπείο, Léon-Albert Cochard
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36