Συνδρομές προς έκδοση συγγραμμάτων

Subfolder uoadl:61850 284 Read counter

Title:
Συνδρομές προς έκδοση συγγραμμάτων
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη διαδικασία έκδοσης συγγραμμάτων (συνδρομές, δωρεές κ.ά.)

Time Coverage:
1866-1867
Usher Number:
31.5
Extent:
20 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Αρχική κωδικοποίηση
Main subject category:
Συγγράμματα – Βιβλία κ.λ.π.
Other subject categories:
Συνδρομές
Βιβλία
Keywords:
Αναστάσιος Γεννάδιος, αίτημα, συνδρομή, έκδοση, σύγγραμμα, Αρχαία Ιστορία, Γεώργιος Γεννάδιος, Μιλτιάδης Βενιζέλος, αντιπρύτανης, Κωνσταντίνος Σάθας, φιλολογικός διαγωνισμός, ιστορία, παιδεία, Τουρκοκρατία, Κωνσταντίνος Ασώπιος, καθηγητής, βιβλία, αγορά, Γρηγόριος Βερναρδάκης, φοιτητής, Φιλοσοφική Σχολή, Θουκυδίδης, δημηγορίες, σχόλια, ακαδημαϊκή σύγκλητος, απόρριψη, Νικόλαος Ζερβός, φοιτητής, Νομική Σχολή, μετάφραση, Χριστοφόρος Κοντός (Χριστόφορος Κοντός), Αιτωλοακαρνανία, Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής, πρύτανης, Π. Τρικκαλιώτης (Π. Τρικαλιώτης), ναυτικό σύγγραμμα, έλλειψη, Θεόκλητος Βίμπος, καθηγητής, Εβραϊκή γλώσσα, γραμματική, λεξικό

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20