Συνδρομές προς έκδοση συγγραμμάτων

Υποφάκελος uoadl:61850 385 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνδρομές προς έκδοση συγγραμμάτων
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη διαδικασία έκδοσης συγγραμμάτων (συνδρομές, δωρεές κ.ά.)

Χρονική κάλυψη:
1866-1867
Ταξιθετικός αριθμός:
31.5
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
20 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Συγγράμματα – Βιβλία κ.λ.π.
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συνδρομές
Βιβλία
Λέξεις-κλειδιά:
Αναστάσιος Γεννάδιος, αίτημα, συνδρομή, έκδοση, σύγγραμμα, Αρχαία Ιστορία, Γεώργιος Γεννάδιος, Μιλτιάδης Βενιζέλος, αντιπρύτανης, Κωνσταντίνος Σάθας, φιλολογικός διαγωνισμός, ιστορία, παιδεία, Τουρκοκρατία, Κωνσταντίνος Ασώπιος, καθηγητής, βιβλία, αγορά, Γρηγόριος Βερναρδάκης, φοιτητής, Φιλοσοφική Σχολή, Θουκυδίδης, δημηγορίες, σχόλια, ακαδημαϊκή σύγκλητος, απόρριψη, Νικόλαος Ζερβός, φοιτητής, Νομική Σχολή, μετάφραση, Χριστοφόρος Κοντός (Χριστόφορος Κοντός), Αιτωλοακαρνανία, Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής, πρύτανης, Π. Τρικκαλιώτης (Π. Τρικαλιώτης), ναυτικό σύγγραμμα, έλλειψη, Θεόκλητος Βίμπος, καθηγητής, Εβραϊκή γλώσσα, γραμματική, λεξικό
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20