Διορισμός Καθηγητών (Προκήρυξη πληρώσεως εδρών και άλλες διαδικασίες)

Subfolder uoadl:61871 623 Read counter

Title:
Διορισμός Καθηγητών (Προκήρυξη πληρώσεως εδρών και άλλες διαδικασίες)
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με προκήρυξη θέσεων διδακτικού προσωπικού, έγκριση και διορισμός

Time Coverage:
1867-1868
Usher Number:
190.3
Extent:
86 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Διορισμοί
Other subject categories:
Έδρες
Προκήρυξη
Διδακτικό Προσωπικό
Keywords:
Θεόδωρος Ορφανίδης, πρύτανης, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, εγκρίσεις, Αριστείδης Γυαλίστρας, υφηγητής, Νικηφόρος Καλογεράς, έκτακτος καθηγητής, διορισμός, Θεόκλητος Βίμπος, τακτικός καθηγητής, προβιβασμός, Αναστάσιος Διομήδης Κυριακός, έκτακτος καθηγητής, διορισμός, Παύλος Ιωάννου, έκτακτος καθηγητής, διορισμός, Ιωάννης Σούτζος (Ιωάννης Σούτσος), τακτικός καθηγητής, διορισμός, Δημήτριος Σεμιτέλος, τακτικός καθηγητής, προβιβασμός, Γεώργιος Μιστριώτης, έκτακτος καθηγητής, διορισμός, Κωνσταντίνος Κόντος, έκτακτος καθηγητής, διορισμός, υφηγητές, διάταγμα, τροποποίηση, Αναστάσιος Γεννάδιος, τακτικός καθηγητής, διορισμός, υφηγητές, δοκιμασία, Παύλος Καλλιγάς, τακτικός καθηγητής, διορισμός, Νικόλαος Δαμαλάς, έκτακτος καθηγητής, διορισμός, Παύλος Καλλιγάς, τακτικός καθηγητής, επιστροφή, βουλευτικές εκλογές, παραίτηση, Ιωάννης Σούτζος (Ιωάννης Σούτσος), φοιτητές, εξετάσεις, εξαίρεση, παραίτηση, Κωνσταντίνος Ασώπιος, τακτικός καθηγητής, σύνταξη, Δημήτριος Ράλλης, υφηγητής, έγκριση, Παναγιώτης Παυλίδης, υφηγητής, έγκριση, Γεώργιος Μιστριώτης, υφηγητής, έγκριση, Σωκράτης Τζιβανόπουλος, (Σωκράτης Τσιβανόπουλος), υφηγητής, έγκριση, Νικηφόρος Καλογεράς, υφηγητής, διορισμός, έγκριση

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86