Βοτανικό Μουσείο

Subfolder uoadl:61903 537 Read counter

Title:
Βοτανικό Μουσείο
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του

Time Coverage:
1867-1868
Usher Number:
405.2
Extent:
8 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Botany
Other subject categories:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Θεόδωρος Ορφανίδης, πρύτανης, έφορος, Θεόδωρος δε Χέλδραϊχ (Theodor von Heldreich), επιμελητής, Φυτολογική Συλλογή, προσθήκες, Βοτανική, διδασκαλία, Τελωνείο Πειραιώς, Τεργέστη, παραλαβή

1


2


3


4


5


6


7


8