Βοτανικό Μουσείο

Υποφάκελος uoadl:61903 495 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Βοτανικό Μουσείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του

Χρονική κάλυψη:
1867-1868
Ταξιθετικός αριθμός:
405.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
8 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βοτανική
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Θεόδωρος Ορφανίδης, πρύτανης, έφορος, Θεόδωρος δε Χέλδραϊχ (Theodor von Heldreich), επιμελητής, Φυτολογική Συλλογή, προσθήκες, Βοτανική, διδασκαλία, Τελωνείο Πειραιώς, Τεργέστη, παραλαβή
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8