Χημείο – Πλουτισμός Χημείου – Αγορά σκευών και υλών για διδασκαλία

Subfolder uoadl:61906 534 Read counter

Title:
Χημείο – Πλουτισμός Χημείου – Αγορά σκευών και υλών για διδασκαλία
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του

Time Coverage:
1867-1868
Usher Number:
408.4
Extent:
62 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση. Περιλαμβάνονται στον υποφάκελο 2 έγγραφα στα Γερμανικά. Εκ παραδρομής της αρχικής κατάταξης στον υποφάκελο περιλαμβάνονται 2 έγγραφα του έτους 1851, 1 έγγραφο του έτους 1852, 3 έγγραφα του έτους 1866.
Main subject category:
Χημείο
Other subject categories:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Εργαστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Θεόδωρος Ορφανίδης, πρύτανης, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής πρύτανης, Αναστάσιος Χρηστομάνος, καθηγητής, Γενική Πειραματική Χημεία, μάθημα, δαπάνες, πληρωμή, αίτημα, έξοδα, προϋπολογισμός, αεριόφως, εγκατάσταση, χημικές ουσίες, αγορά, αίτημα, χρήματα, αποστολή, Βιέννη, Τελωνείο Πειραιώς, παραλαβή, χημικά όργανα, χημικά σκεύη, Πανεπιστήμιο, προϋπολογισμός, έξοδα, G. A. Lenoir, Χημείο, πλουτισμός, απόδειξη, Ταχυδρομείο, Boulanger, αεριόφως, έξοδα, υπολογισμός, επιστροφή, δανεισμός, σκεύη, Ιωάννης Ιωάννου, Γεώργιος Ζαβιτσάνος, υφηγητές, κατάλογος, πώληση, Ξαυέριος Λάνδερερ, καθηγητής, Αλέξανδρος Βενιζέλος, σκεύη, παραχώρηση, κατάλογος, χημικά παρασκευάσματα, Χημικό Εργαστήριο, κατάσταση, έκθεση, παράδοση, πρωτόκολλο, έρευνα, πρακτικές χρήσεις, Χημική Συλλογή, κατασκευαστές, ονόματα, χημικές εργασίες, Κωνσταντίνος Δηλιγιάννης, καθηγητής, μικροσκόπιο, παράδοση

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62