Χημείο – Πλουτισμός Χημείου – Αγορά σκευών και υλών για διδασκαλία

Υποφάκελος uoadl:61906 516 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Χημείο – Πλουτισμός Χημείου – Αγορά σκευών και υλών για διδασκαλία
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του

Χρονική κάλυψη:
1867-1868
Ταξιθετικός αριθμός:
408.4
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
62 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση. Περιλαμβάνονται στον υποφάκελο 2 έγγραφα στα Γερμανικά. Εκ παραδρομής της αρχικής κατάταξης στον υποφάκελο περιλαμβάνονται 2 έγγραφα του έτους 1851, 1 έγγραφο του έτους 1852, 3 έγγραφα του έτους 1866.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Χημείο
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Εργαστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Θεόδωρος Ορφανίδης, πρύτανης, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής πρύτανης, Αναστάσιος Χρηστομάνος, καθηγητής, Γενική Πειραματική Χημεία, μάθημα, δαπάνες, πληρωμή, αίτημα, έξοδα, προϋπολογισμός, αεριόφως, εγκατάσταση, χημικές ουσίες, αγορά, αίτημα, χρήματα, αποστολή, Βιέννη, Τελωνείο Πειραιώς, παραλαβή, χημικά όργανα, χημικά σκεύη, Πανεπιστήμιο, προϋπολογισμός, έξοδα, G. A. Lenoir, Χημείο, πλουτισμός, απόδειξη, Ταχυδρομείο, Boulanger, αεριόφως, έξοδα, υπολογισμός, επιστροφή, δανεισμός, σκεύη, Ιωάννης Ιωάννου, Γεώργιος Ζαβιτσάνος, υφηγητές, κατάλογος, πώληση, Ξαυέριος Λάνδερερ, καθηγητής, Αλέξανδρος Βενιζέλος, σκεύη, παραχώρηση, κατάλογος, χημικά παρασκευάσματα, Χημικό Εργαστήριο, κατάσταση, έκθεση, παράδοση, πρωτόκολλο, έρευνα, πρακτικές χρήσεις, Χημική Συλλογή, κατασκευαστές, ονόματα, χημικές εργασίες, Κωνσταντίνος Δηλιγιάννης, καθηγητής, μικροσκόπιο, παράδοση
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62