Αστυκλινική – Πολυκλινική

Subfolder uoadl:61909 515 Read counter

Title:
Αστυκλινική – Πολυκλινική
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία της (δαπάνες, εξοπλισμός, προσωπικό, κλινικές κ.ά)

Time Coverage:
1867-1868
Usher Number:
303.2
Extent:
29 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση. Εκ παραδρομής της αρχικής κατάταξης στον υποφάκελο περιλαμβάνονται 3 έγγραφα του έτους 1866.
Main subject category:
Αστυκλινική
Other subject categories:
Κλινικές - Νοσοκομεία
Δαπάνες
Προσωπικό
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Δημήτριος Ορφανίδης, καθηγητής, διευθυντής, Αστυκλινική, έξοδα, φωτισμός, φάρμακα, αγορά, πληρωμή, αίτημα, Σ. Κρίνος, φαρμακοποιός, ιατροσύνεδρος, φάρμακα, προμήθεια, Τελωνείο Αθηνών, Μασσαλία, Τεργέστη, παραλαβή, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, φοιτητές, άσκηση, διάρκεια, διακοπές, Θεόδωρος Ορφανίδης, πρύτανης, έκθεση, ασθενείς, περιστατικά, Παρίσι, συνεργαζόμενοι επαγγελματίες, Πανεπιστήμιο, προϋπολογισμός

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29